Tietoa meistä

Environmental Science on liiketoimintayksikkö, joka on erikoistunut viheralueiden suojeluun ja tuholaistorjuntaan tarkoitettujen tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja markkinointiin.

Print page

Bayerin tavoitteena on vastata kahteen maailman perustavanlaatuisimmasta tarpeesta: terveyteen ja ravitsemukseen. Yhteistyö ja innovatiivisten ratkaisujen luominen näiden tarpeiden täyttämiseksi on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sillä edessämme on nyt valtavia haasteita kuten ilmastonmuutos, rajalliset luonnonvarat ja väestönkasvu.

Environmental Science ‑yksikön panos näihin haasteisiin vastaamisessa on merkittävä. Kannamme vastuuta vaalimalla ihmisten terveyttä, hygieniaa ja turvallisuutta kaikkialla maailmassa ja pyrkimällä edistämään niitä kestävällä tavalla.

Innovaatioiden ja teknologian avulla pyrimme pitämään huolta tämänhetkisistä – ja tulevista – elinympäristöistämme.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme suojaamaan invalidisoivilta ja henkeä uhkaavilta sairauksilta ja lopulta hävittämään ne tartunnanlevittäjien hallintaratkaisuilla. Kehitämme tavoitteellisesti tuholaistorjuntaa väestön terveyden ja hygienian suojaamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden parantamiseksi.

Rikkakasvien ja tuholaisten torjunnalla pidämme yllä rakennusten, kuljetusten ja infrastruktuurin turvallisuutta. Suojelemme luonnonvaroja tukemalla metsien käyttötapoja siten, että puu- ja paperituotteiden suurenevaan kysyntään voidaan vastata. Tämän lisäksi pyrimme ratkaisuillamme kohentamaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä pyrkimällä säilyttämään laadukkaita viheralueita urheilua, leikkimistä ja rentoutumista varten.

Nopeasti muuttuva maailma edellyttää jatkuvaa tutkimusta, jotta löytäisimme haasteisiin uusia, parempia ja kestävämpiä ratkaisuja asiakkaidemme, yhteiskunnan ja planeettaamme hyödyksi.

Olemme omistautuneet asuin-, leikki- ja työympäristöjen terveellisyyden edistämiselle, jotta ihmiset ja yhteiskunnat kaikkialla maailmassa voisivat kukoistaa ja elää täyttä elämää.

Suomessa tarjoamme kattavan valikoiman ammattimaisia tuotteita

  • tuholaistorjuntaan
  • kasvinsuojeluun.

 

Bayer: Science for a better life